ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΤΑΚΗ
ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ

ΚΑΡΑΤΖΑ 15 ΜΕΣΣΗΝΗ 24200
ΤΗΛ/ΦΑΞ:27220-24212


Το Μουσείο είναι ανοικτό όλες τις ημέρες της
εβδομάδος
11:00-14:00, εκτός Τρίτης.

Μουσείο - Εργαστήριο

«Το μουσείο χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη»Ιδρύθηκε το 2002 επί δημαρχίας Παύλου Πτωχού. Ο καλλιτέχνης χάρισε στο Δήμο Μεσσήνης 200 χαρακτικά και 20 ζωγραφικά έργα, 6 λευκώματα τέχνης, 1 πιεστήριο λιθογραφίας του 19ου αιώνα, μήτρες ξυλογραφίας κ.ά..

Στόχος του Μουσείου είναι αφενός να εκθέσει το σύνολο του έργου του γνωστού ζωγράφου-χαράκτη στη γενέτειρά του πόλη της Μεσσήνης, και αφετέρου να αποτελέσει ένα πυρήνα πολιτιστικό που θα συμβάλει στη διάδοση της τέχνης και ειδικότερα της χαρακτικής στο ευρύ κοινό. Για το σκοπό αυτό στο ισόγειο του μουσείου λειτουργούν εργαστήρια χαρακτικής στα οποία γίνονται σεμινάρια χαρακτικής τέχνης και περιοδικές εκθέσεις σημαντικών ελλήνων και ξένων χαρακτών.

Τα έργα που εκτίθενται είναι δουλειά των 50 τελευταίων ετών του καλλιτέχνη που εξακολουθεί να εργάζεται και να προσθέτει έργα στο Μουσείο.

 

Συνέχεια...