Το μουσείο έχει προγραμματίσει να πραγματοποιεί σεμινάρια λιθογραφίας, Ξυλογραφίας και Χαλκογραφίας.
Μέχρι σήμερα λειτουργούν σεμινάρια της λιθογραφίας και της Ξυλογραφίας.
Προσεχώς θα λειτουργήσουν της Χαλκογραφίας και της Μεταξοτυπίας


Σεμινάριο λιθογραφίας στο Μουσείο


Πιεστήριο λιθογραφίας του 19ου αιώνα