Ξενάγηση

Η ξενάγηση γίνεται με ψηφιακό ατομικό μαγνητόφωνο εκτός από την ελληνική, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Τα έργα είναι εκτεθειμένα σε ενότητες κατά περιόδους. Πρώτα είναι μερικά από τα σπουδαστικά έργα του καλλιτέχνη που έγιναν κατά την περίοδο της φοίτησής του στο εργαστήριο του Γιάννη Κεφαλληνού στην Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας.


 


Μπάσκετ,
Χαλκογραφία vernis και aqouatinte.

Γυμνό,
Ξυλογραφία.

Συνέχεια...