ΚΑΡΑΤΖΑ 15 ΜΕΣΣΗΝΗ 24200 - ΤΗΛ/ΦΑΞ:27220-24212

Το Μουσείο είναι ανοικτό όλες τις ημέρες της εβδομάδος 11:00-14:00, εκτός Τρίτης.